0%

Co nabízím

Vítám Vás na svých webových stránkách. Nabízím Vám supervizní podporu, vzdělávání či koučink napříč zdravotnictvím, školstvím a sociálními službami, taktéž v podnikatelské oblasti, a to nejen pro řadové zaměstnance, ale i pro manažery na všech úrovních řízení. Pracuji individuálně i skupinově, jsem časově flexibilní a přijíždím za klientem. Jako alternativu osobního setkání nabízím také možnost on-line skypové konzultace.

Zdravotnictví

Pro pracovníky ve zdravotnictví realizuji kurzy a semináře, podílím se na jejich vzdělávání v rámci spolupráce s Národním centrem ošetřovatelství a nelékařských zdravotních oborů v Brně, kde je možné získat reference. Při své práci čerpám ze své praxe ve zdravotnictví, a to jak na lůžkovém oddělení, tak na pozici učitelky a ředitelky zdravotnické školy. Pracovníkům ve zdravotnictví nabízím rovněž supervize, případně koučink zejména vedoucím pracovníkům jednotlivých týmů.

Školství

Při spolupráci s pracovníky ve školství čerpám ze své mnohaleté zkušenosti na pozici učitelky a vychovatelky v oblasti speciální pedagogiky, dále ze své pedagogické činnosti na filozofické a pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde přednáším jednak studentům, tak i pedagogům v rámci jejich dalšího vzdělávání. Pracovníkům ve školství nabízím především supervize.

Sociální služby

Při spolupráci s pracovníky, kteří poskytují sociální služby, čerpám ze své mnohaleté zkušenosti ředitelky obecně prospěšné společnosti, která poskytuje služby sociální prevence. Orientuji se ve standardech kvality sociálních služeb, jsem externím lektorem a supervizorem MPSV v souvislosti s transformací a deinstitucionalizací v sociálních službách.

Podnikatelská oblast

Od roku 1997 se angažuji ve vzdělávání a koučinku pracovníků jednotlivých firem, a to na všech vertikálních úrovních. Lektorskou činnost provádím zejména prostřednictvím Agentury Spektrum, kde je možné získat také reference. Individuálně provádím také facilitace skupinových jednání.